Aktualności

Marek Dyżewski o muzyce sakralnej

Zapraszamy na cykl spotkań cykl wykładów muzykologa i humanisty, p. Marka Dyżewskiego o polskiej muzyce sakralnej.

Spotkania odbywają się w Domu Dziennikarza przy ul. Foksal.

 

Tematyka spotkań:

 

6 V 2017 MUSICA SACRA POLONIAE SEMPER FIDELIS (I)

O pieśniach Bożej chwały słanych w Polsce ku niebu od tysiąca z górą lat. O ich genezie, ich przesłaniach oraz ich związkach z życiem narodu. Niniejszy wykład i jego druga (wskazana niżej) część to istotny głos w kontekście 1050-lecia Chrztu Polski, a zarazem – w jakiejś mierze – dopełnienie minionego cyklu „Boże prawdy w blasku piękna”.

3 VI 2017 MUSICA SACRA POLONIAE SEMPER FIDELIS (II)

O staropolskiej muzyce sakralnej i jej arcydziełach z epoki średniowiecza,renesansu, baroku i klasycyzmu.

2 IX 2917 HENRYK MIKOŁAJ GÓRECKI I MAGIA JEGO MUZYKI

7 X 2017

WITOLD LUTOSŁAWSKI W ŚWIECIE POLSKIEJ KULTURY

4 XI 2017 WŁADYSŁAW TATARKIEWICZ – OGRODNIK LUDZKICH DUSZ

Portret wybitnego mistrza humanistyki ukazany na tle środowiska, w którym działał, a więc: grona polskich uczonych o randze światowej, którym powierzano uniwersyteckie katedry po roku 1918.

 
 
 
Bazylika Archikatedralna w Warszawie
p.w. Męczeństwa św. Jana Chrzciciela
ul. Kanonia 6, 00-278 Warszawa
tel. 22 831 02 89

Msze św. w niedziele
godz. 8:00, 9:30, 11:00 (Suma),
12:30, 18:00, 19:00, 21:00

Msze św. w dni powszednie
godz. 7:00, 7:30, 8:00, 19:00